De wet sanering natuurlijke personen is een wet in Nederland die burgers de mogelijkheid biedt om weer van hun schulden af te komen. Vaak betreft het hier een uitzichtloze situatie waarin het persoon terecht is gekomen en een rechter kan dan de uitspraak van een faillissement doen. Dit gebeurt enkel als het persoon niet meer in staat is zijn schulden te betalen. Dan kan vervolgens de wet sanering natuurlijke personen gebruikt worden.

Wet sanering natuurlijke personen: wat is een natuurlijk persoon?

De eerste vreemde term in deze ‘wet sanering natuurlijke personen’ is een natuurlijk persoon. Echt zo’n term uit de rechtspraak. Simpel gezegd is een natuurlijk persoon een mens die rechten en verplichtingen kan dragen. Dit persoon ontstaat door geboorte, maar dan natuurlijk enkel als dit persoon levend ter wereld is gekomen: een dood kind, daar vallen geen rechten en plichten op te verhalen. Een natuurlijk persoon houdt op met het zijn van een natuurlijk persoon wanneer hij of zij het leven geeft. De wet sanering natuurlijke personen probeert mensen te helpen die te goeder trouw in een schuldsituatie terecht zijn gekomen. Het is een regeling die uit gaat van een periode van drie jaar, waarin de rechter de schuldenaar een regeling oplegt. Als na drie jaar de schulden als nog niet zijn afbetaald, dan gunt de rechter hem een schone lei. De wet sanering natuurlijke personen kan toegepast worden, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn ten eerste dat de schuldenaar de schulden niet meer kan betalen. Daarnaast moeten de schulden van deze schuldenaar volgens de wet sanering natuurlijke personen zijn ontstaan zonder dat de schuldenaar hier schuld betreft: dus door een overgenomen erfenis bijvoorbeeld, of door grote bedragen aan boetes of door een verslaving. Daarnaast moet de schuldenaar het aannemelijk weten te maken dat hij zich voldoende zal inzetten om geld bij een te schrapen voor de schuldeisers. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden met behulp van een zogenaamde budgetcoach. Ook vermeldt de wet sanering natuurlijke personen dat als een persoon zich niet netjes gedraagt en dus niet genoeg zijn best doet om de schuldeisers tegemoet te komen, dat dan de wet sanering natuurlijke personen stopt wordt gezet en de schuldenaar dus zonder schone lei het gerechtsgebouw verlaat.

Hoe een dergelijke schuld op te bouwen

Zoals we hiervoor al noemden, zijn er meerdere manieren hoe iemand een schuld kan opbouwen dat hij of zij in aanmerking komt voor de wet sanering natuurlijke personen. Het kan dus gaan om verslavingen, om onverwachte schulden zoals een erfenis, of om grote boetes. Bij de verslavingen kan men denken aan alcohol. Bijvoorbeeld als iemand elke dag drie flessen jenever gaat zuipen, goede kwaliteit, dan kan dit wel eens tussen de zeventig en tachtig euro liggen. Dat is meer dan tweeduizend euro per maand. Dat is niet te betalen met een uitkering. Een andere manier waarop de wet sanering natuurlijke personen in werking kan treden is bij bijvoorbeeld een gokverslaving. Dit kan heel snel uit de klauwen lopen, waardoor een schuldenaar meer dan duizenden euro’s per week misschien wel kwijt is. Na enkele maanden kan het dus tonnen aan schuld zijn, waardoor de schuldenaar, na een afkickperiode, heel veel werk zal moeten verrichten om zijn schulden weg te werken. De wet sanering natuurlijke personen kan hierbij helpen. Maar de wet sanering natuurlijke personen kan ook in werking treden als er bijvoorbeeld bij de overheid te veel boetes open staan. Iemand houdt van te hard rijden en heeft per ongeluk in een maand vijf boetes à tweehonderd euro. Dat is al duizend dus. Daarnaast had hij of zij een keer per ongeluk in de bosjes geplast terwijl net een agent keek. Nog een keer tweehonderd euro. Deze boete was echter een paar maand geleden en ondertussen is het dus al vierhonderd euro. Daarbij dan nog eens een keer de lening die hij moest afbetalen bij een elektronica winkel waar hij een nieuwe plasma televisie had gekocht à twaalf honderd euro. En hij had net besloten dat het tijd was voor een nieuwe lening bij een andere zaak voor een surroundset van vijftien honderd euro. Dan ziet je zo aan zeven en twintig honderd euro aan elektronica dat nog afbetaald moet worden. Plus veertien honderd aan boetes. Dus meer dan vierduizend euro nog te betalen. En dat terwijl meneer net zijn baan verloren is. Dan zou de wsnp-zaken.nl wel eens een oplossing kunnen zijn. Maar er zijn ook nadelen aan deze wet. Een groot probleem met de wet sanering natuurlijke personen is dat het erop is gericht de schulden te saneren (zoals de naam al zegt). Hierbij wordt niet rekening gehouden met bedrijven, maar enkel met personen. Het zou dus kunnen zijn dat op het natuurlijke persoon een regeling wordt getroffen dat is gebaseerd op wet sanering natuurlijke personen. Dit persoon echter bezit een bedrijf dat vervolgens helemaal kapot wordt gemaakt om de schulden van de schuldeisers te kunnen terug betalen. Op deze manier wordt een levensvatbare en lopende onderneming geliquideerd. Om dit te kunnen voorkomen zou een akkoord bereikt kunnen worden, echter vaak blijken de schuldeisers hierbij dwars te liggen. Zo zorgt de wet sanering natuurlijke personen er dus voor dat een mooi bedrijf failliet gaat, wat jammer is voor de werknemers en de maatschappij.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn