Sinds enkele jaren wordt er gepraat over teamcoaching. Met artikelen in de media en veel verslaggeving op conferenties, is het een van de populairste onderwerpen in de coachingwereld. Maar heel wat mensen weten niet precies wat teamcoaching is. Wat je huidige perceptie ook is, coaching is gedurende vele maanden hard werken om diepgaand inzicht en blijvende verandering te laten plaatsvinden. En zo is het ook met teamcoaching. De coach vormt een partnerschap met het team en werkt met hen samen om een ​​doel of reeks doelen te bereiken. De coach en het team kunnen elkaar ontmoeten via off-sites, workshops, individuele coaching en en waarnemende teambijeenkomsten. Het opleiden van een team zal door het volgen van een eenmalige workshop niet leiden tot blijvende verandering en is een gewoonte die elke teamcoach moet aannemen. Teamcoaching is een reeks van vaardigheden, waaronder coaching, facilitering en teambuilding. Dit is de reden waarom het tijd kost om echt bekwaam te zijn in het vak. De kernvaardigheden van een geweldige coach zijn erg belangrijk en deze zijn: je vermogen om vertrouwen te creëren, je aan te passen aan wat er op dat moment gebeurt, op meerdere niveaus te luisteren en ondersteuning te combineren met uitdagingen. Een goede coach creëert het gevoel van veiligheid voor een team om te experimenteren, eerlijk te zijn en nieuwe dingen uit te proberen.

Teamcoaching is vooral samenwerken met het team

In elke vorm van coaching zijn de opvattingen van de belanghebbende(n) en sponsors belangrijk, maar de mensen (het team) die worden gecoacht, moeten zelf het doel voor de coaching bepalen. Als dit niet het geval is, is het onwaarschijnlijk dat ze zich echt geëngageerd en betrokken zullen voelen. Een goede teamcoach plaatst een grondig onderzoek aan het begin van het project of coaching, waarbij de meningen en behoeften van de belanghebbende(n) worden gezocht en het team beoordeelt ze samen, om te bepalen wat ze moeten aanpakken en how ze het moeten doen om verhoogde prestaties te creëren. Vele teamworkshops hebben de neiging zich te concentreren op de interne aspecten van het team en niet op externe contacten met de belanghebbende(n), zoals: klanten, leveranciers, enzovoort. Bij Firijn besteden we evenveel aandacht aan wat er gebeurt buiten het team en de verschillende systemen waarin het opereert. Natuurlijk, als het team denkt dat het nodig is om hun manier van samenwerken te verbeteren, zou dat op de agenda moeten staan. Maar de behoeften van degenen die verbonden zijn met het team zijn even belangrijk. Naast het coachen van het team door middel van evenementen en workshops, zal de teamcoach gewoonlijk elk lid individueel coachen. Dit kan zijn om hen te ondersteunen bij het uitzoeken hoe zij het best kunnen bijdragen aan het doel van het team. Individuele coaching kan ook helpen onderzoeken wat het concept gedeelde leiderschap betekent voor elk individu.

De voordelen op een rijtje

Teamcoaching is een steeds populairder wordende ontwikkeling voor leiderschapsteams. Maar de aanpak kan nuttig zijn voor managementteams op alle niveaus. Teamcoaching kan ook een nuttige interventie zijn voor teams die veranderingen ondergaan, nieuw gevormde of nieuw samengevoegde teams of mensen die dringend de prestaties moeten verbeteren. Er zijn verschillende opvattingen over wat teamcoaching is en hoe je de benodigde vaardigheden kunt ontwikkelen. Op de website firijn.nl vind je meer informatie over Firijn en over wat teamcoaching voor jouw bedrijf kan betekenen. Een teamcoach inhuren betekent alvast dat je kunt genieten van deze voordelen:

  • Buitengewone doelen worden bereikt
  • Vaardigheden worden uitgebreid en beter ondersteund
  • Groei, zowel individueel als in groep
  • Verhoogde betrokkenheid van medewerkers
  • Prestatie op hoog niveau onder begeleiding van een teamcoach
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn